top of page

Yankee Wings Sunne 

Since 1974

Yankee Wings bildades i december 1974. Avsikten med föreningen var att få en klubblokal och därigenom stärka gemenskapen i och kring de amerikanska bilarna från 50 o 60 talet. Under slutet av 70-talet övertog kommunen gamla Garveriet på Älvgatan som tjänstgjort som bilverkstad och upplät den åt Motorklubben. Från mitten av 90-talet drivs klubblokalen utan kommunala bidrag och då blir olika aktiviteter för att årligen dra in pengar till driften en viktig del i föreningsverksamheten.

Idag har Yankee Wings ca 150 st medlemmar.

Styrelsen 

Ordförande: Jörgen Johansson

Ledamöter:

Dick Dahlgren

Susanne Svensson

Ulle Mattsson

Emil Nilsson

Tomas Dahlgren

Christian svensson

Suppleanter:

Emil Elis Wikström

Urban Johansson 

312847043_1807300836285469_1007876907053017883_n.jpg
bottom of page